POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI TERMENII DE VÂNZARE

POLITICA NOASTRĂ DE CONFIDENȚIALITATE ȘI CONFORMITATEA CU GDPR

GDPR a intrat în vigoare pe 25 mai 2018. Mantech Machinery a finalizat acum o revizuire completă și a actualizat politica noastră de confidențialitate cu privire la GDPR.

CUM VĂ AFECTEAZĂ ACEST LUCRU?

Dacă nu doriți să primiți comunicări de la Mantech Machinery prin e-mail sau alte metode de marketing, vă rugăm să contactați admin@mantechmachinery.com sau puteți apăsa butonul de dezabonare din oricare dintre literatura de marketing prin e-mail a Mantech Machinery.

Dacă totuși doriți să primiți e-mailurile și comunicarea Mantech Machinery, nu trebuie să faceți nimic.

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați prin e-mail sales@mantechmachinery.com sau sunând la 0121 541 1444.

Vă rugăm să consultați mai jos notificarea de confidențialitate actualizată a Mantech Machinery, inclusiv conformitatea noastră cu GDPR.

DATE PERSONALE

În conformitate cu Regulamentul general al UE privind protecția datelor (RGPD), datele cu caracter personal sunt definite ca:
„orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai mulți factori specifici identității fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale a respectivei persoane fizice”.

CUM UTILIZĂM INFORMAȚIILE DVS.

Această notificare de confidențialitate vă spune cum vom colecta și utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal, Mantech Machinery.

DE CE ESTE NEVOIE CA MANTECH MACHINERY SĂ COLECTEZE ȘI SĂ STOCHEZE DATE CU CARACTER PERSONAL?

Pentru a vă putea oferi un serviciu, trebuie să colectăm date cu caracter personal pentru a ne permite să gestionăm eficient lanțurile de aprovizionare în numele clienților noștri.
În orice caz, ne angajăm să ne asigurăm că informațiile pe care le colectăm și le utilizăm sunt adecvate în acest scop și nu constituie o încălcare a confidențialității dvs.

MANTECH MACHINERY VA PARTAJA DATELE MELE CU CARACTER PERSONAL CU ORICINE ALTCINEVA?

Este posibil să transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal furnizorilor terți de servicii contractați către Mantech Machinery în cursul relațiilor cu dvs.
Orice terță parte cu care vă putem partaja datele este obligată să vă păstreze datele în siguranță și să le utilizeze numai pentru a îndeplini serviciul pe care vi-l furnizează în numele nostru.
Atunci când nu mai au nevoie de datele dumneavoastră pentru a îndeplini acest serviciu, vor dispune de detalii în conformitate cu procedurile Mantech Machinery. Dacă dorim să transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal sensibile unei terțe părți, vom face acest lucru numai după ce am obținut consimțământul dvs., cu excepția cazului în care suntem obligați prin lege să facem altfel.

CUM VA FOLOSI MANTECH MACHINERY DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE COLECTEAZĂ DESPRE MINE?

Mantech Machinery va procesa (colecta, stoca și utiliza) informațiile pe care le furnizați într-un mod compatibil cu Regulamentul general al UE privind protecția datelor (GDPR).
Ne vom strădui să vă păstrăm informațiile exacte și actualizate și să nu le păstrăm mai mult decât este necesar.
Mantech Machinery este obligată să păstreze informații în conformitate cu legea, cum ar fi informațiile necesare pentru impozitul pe venit și în scopuri de audit. Durata de păstrare a anumitor tipuri de date cu caracter personal poate fi, de asemenea, reglementată de cerințe specifice din sectorul de afaceri și de practici convenite.
Datele cu caracter personal pot fi păstrate în plus față de aceste perioade, în funcție de nevoile individuale ale afacerii.

ÎN CE CONDIȚII MĂ VA CONTACTA MANTECH MACHINERY?

Scopul nostru nu este să fim intruzivi și ne angajăm să nu punem întrebări irelevante sau inutile.
În plus, informațiile pe care le furnizați vor face obiectul unor măsuri și proceduri riguroase pentru a reduce la minimum riscul de acces sau divulgare neautorizată.

POT AFLA DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE ORGANIZAȚIA LE DEȚINE DESPRE MINE?

Mantech Machinery, la cererea dumneavoastră, poate confirma ce informații deținem despre dumneavoastră și cum sunt procesate.
Dacă Mantech Machinery deține date cu caracter personal despre dvs., puteți solicita următoarele informații:
 • Identitatea și datele de contact ale persoanei sau organizației care a stabilit cum și de ce să vă procesați datele.
 • Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor.
 • Scopul prelucrării, precum și temeiul juridic pentru prelucrare.
 • Dacă prelucrarea se bazează pe interesele legitime ale Mantech Machinery sau ale unei terțe părți, informații despre aceste interese.
 • Categoriile de date cu caracter personal colectate, stocate și prelucrate.
 • Destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt/vor fi divulgate datele.
 • Dacă intenționăm să transferăm datele cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională, informații despre modul în care ne asigurăm că acest lucru se face în siguranță. UE a aprobat trimiterea de date cu caracter personal către unele țări, deoarece acestea îndeplinesc un standard minim de protecție a datelor. În alte cazuri, ne vom asigura că există măsuri specifice pentru a vă securiza informațiile.
 • Cât timp vor fi stocate datele.
 • Detalii privind drepturile dumneavoastră de a corecta, șterge, restricționa sau obiecta la o astfel de prelucrare.
 • Informații despre dreptul dumneavoastră de a vă retrage consimțământul în orice moment.
 • Cum să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere.
 • Dacă furnizarea datelor cu caracter personal este o cerință legală sau contractuală sau o cerință necesară pentru a încheia un contract, precum și dacă sunteți obligat să furnizați datele cu caracter personal și posibilele consecințe ale nefurnizării acestor date.
 • Sursa datelor cu caracter personal în cazul în care acestea nu au fost colectate direct de la dvs.
 • Orice detalii și informații privind luarea automată a deciziilor, cum ar fi crearea de profiluri, și orice informații semnificative despre logica implicată, precum și semnificația și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări.
Ce forme de identificare va trebui să furnizez pentru a accesa acest lucru?
Mantech Machinery acceptă următoarele forme de identitate atunci când se solicită informații cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal: pașaport, permis de conducere, certificat de naștere, factură de utilități (din ultimele 3 luni) etc.
Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor / proprietarului GDPR: Biroul pentru Protecția Datelor pentru Mantech Machinery este: Lee Moss care poate fi contactat prin intermediul sales@mantechmachinery.com
Vă mulțumim pentru timpul acordat pentru a citi această notificare. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați Mantech Machinery la 0121 541 1444 sau, alternativ, să trimiteți un e-mail sales@mantechmachinery.com

TERMENI DE VÂNZARE

MANTECH (Regatul Unit) LTD

TERMENI ȘI CONDIȚII DE VÂNZARE

1. Orice modificare a acestor condiții în orice document al cumpărătorului este inaplicabilă, cu excepția cazului în care este acceptată în mod specific în scris de către noi.

2. Toate cotațiile sunt supuse confirmării de către noi la primirea unei comenzi, iar mașinile din stoc sunt oferite sub rezerva nevândurii la primirea comenzii.

3. Toate comenzile sunt acceptate numai:

a) în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute în prezentul document.

b) însoțite de informații suficiente pentru a ne permite să continuăm imediat comanda.

c) cu o valoare a comenzii de cel puțin 30,00 £ net.

4. Ne rezervăm dreptul de a refuza orice comandă.

5. Prețul cotat pentru bunuri poate fi variat prin adăugiri în sus de către noi, în conformitate cu condițiile pieței la data livrării efective și cumpărătorul plătește o astfel de completare la prețul cotat. Fără a aduce atingere generalității celor de mai sus, condițiile de piață includ orice creștere a costului forța de muncă și/sau materialele, exploatarea și/sau transportul sau orice variație a cursului de schimb pentru echipamentele importate.

6. Toate cotațiile sunt strict numerar net față de facturi, cu excepția cazului în care se prevede altfel. În cazul contractelor de export, plata integrală va fi datorată la prezentarea documentelor de expediere și a facturilor în Regatul Unit sau dacă, din cauza actului sau omisiunii cumpărătorului, nu putem expedia bunurile atunci când sunt gata, la prezentarea facturilor și notificarea de la noi că bunurile sunt gata pentru expediere. Termenii pentru clienții de cont aprobați sunt net 30 de zile. Noi să înțelegem și să ne exercităm dreptul legal de a solicita dobânzi și compensații pentru costurile de recuperare a datoriilor în temeiul legislației privind întârzierea efectuării plăților dacă nu suntem plătiți în conformitate cu termenii de credit conveniți.

7. Orice dată dată dată dată pentru expedierea bunurilor este doar o estimare și nu poate fi acceptată nicio răspundere pentru consecințele oricărei întârzieri.

8. Cu excepția cazului în care instrucțiunile contrare sunt menționate în comandă, vom aranja transportul mărfurilor și livrarea la destinația menționată în comandă. Bunurile sunt cotate ex-lucrări, iar taxele pentru transport și asigurare vor fi adăugate la factură. Ambalarea este furnizată sub formă de împrumut și se va percepe o taxă pentru ambalare, cu excepția cazului în care ne-a fost returnată transportul plătit imediat după livrare. Pierderea sau deteriorarea în tranzit sau livrarea în lipsă trebuie notificată în termen de 3 zile de la primire (de bunuri sau facturi) în caz contrar, cererile nu vor fi acceptate.

9. În cazul în care nu primim instrucțiuni de expediere în termen de 14 zile de la notificarea faptului că bunurile au fost disponibile pentru expediere, se va percepe o taxă rezonabilă pentru depozitare , inclusiv asigurarea și demurrage, și se va plăti de către cumpărător.

10. Toate specificațiile, desenele și detaliile greutăților și dimensiunilor prezentate cu ghilimele sunt doar aproximative, iar descrierile și ilustrațiile conținute în cataloage, liste de prețuri și orice alte elemente publicitare sunt destinate doar să prezinte o idee generală despre bunurile descrise în acesta și niciuna dintre acestea nu face parte din contract și nici nu este tratată ca reprezentând o reprezentare a faptului că bunurile de acest tip vor fi furnizate.

11. (a) Modificarea bunurilor comandate înainte sau după livrare va fi efectuată de noi numai în condițiile convenite de noi cu cumpărătorul, care vor asigura plata tuturor sumelor care pot fi solicitate în mod rezonabil de către noi.

(b) Anularea oricărei comenzi va fi acceptată de noi numai în termenii conveniți cu noi în scris. Acceptarea oricărei anulări se va face la discreția noastră și va include o taxă de anulare de cel puțin 10% din comanda plasată.

12. În conformitate cu Legea din 1974 privind sănătatea și securitatea în muncă, toate mașinile trebuie să fie echipate cu o protecție adecvată (la costuri suplimentare pentru cumpărător), cu excepția cazului în care primim o notificare scrisă care să ateste că cumpărătorul își asumă întreaga responsabilitate pentru pază, astfel cum se prevede în lege.

13. (a) Garantăm că în fabricarea de către noi a bunurilor au fost folosite numai cea mai bună manoperă și materiale. Dacă în termen de 12 luni de la data expedierea (sub rezerva utilizării numai în condiții normale de tură unică) se constată orice defect cauzat de materiale sau manopere defecte și nu cauzate de uzură, daune în tranzit, accident, abuz sau neglijare, vom remedia defectul gratuit, fie prin reparație, fie la opțiunea noastră de către înlocuirea unei piese sau a unor piese.

(b) Nici o garanție sau garanție este dat în ceea ce privește articolele de proprietate și produsele furnizate de noi și nu de fabricarea noastră, care sunt supuse numai la garanția sau garanția producătorului (dacă există) și cumpărătorul are dreptul să beneficieze de această garanție numai în măsura în care avem puterea de a o transfera.

(c) Nu se oferă nicio garanție pentru echipamentele uzate, cu excepția cazului în care s-a convenit în mod expres de către noi.

(d) Orice garanție sau garanție disponibilă poate fi invalidată dacă bunurile sunt instalate sau utilizate necorespunzător sau într-un mediu necorespunzător.

14. Cu excepția cazului în care menționate mai sus nici o condiție este făcută sau să fie implicite, nici nu este nici o garanție dat sau să fie implicite cu privire la durata de viață sau uzura bunurilor furnizate sau că acestea vor obțineți orice cifre de performanță (cu excepția cazului în care astfel de cifre sunt garantate de noi în scris) sau că acestea vor fi potrivite pentru orice scop special sau pentru utilizare în orice condiții specifice, fără a rezista la faptul că orice astfel de scop sau condiții pot fi cunoscute sau făcute cunoscute de noi.

15. (a) Cu excepția cazului în care se prevede în mod expres în aceste condiții, nu vom fi supuși niciunui fel de răspundere cu privire la orice prejudiciu pierdere sau cheltuială care rezultă din orice defect al bunurilor și, în special (dar fără a aduce atingere generalității celor de mai sus), nu vom fi răspunzători pentru nicio daună sau cheltuială pe cale de consecință sau orice pierdere de profit sau orice răspundere față de terți suportate de cumpărător ca urmare a unor astfel de defecte.

(b) Cumpărătorul ne va despăgubi cu privire la orice răspundere, pierdere, pretenție sau procedură care decurge fie în temeiul oricărui statut, fie în dreptul comun în respectarea oricăror daune aduse bunurilor sau decesului sau vătămării oricărei persoane cauzate de sau prin utilizarea oricăror bunuri vândute de noi cumpărătorului, cu excepția cazului în care, în cazul decesul sau vătămarea corporală numai, un astfel de deces sau vătămare corporală se dovedește a fi fost cauzat de neglijența noastră sau a angajaților noștri.

(c) Nimic din aceste Condiții nu se va aplica pentru a exclude sau restricționa orice răspundere care nu poate fi exclusă sau restricționată în temeiul Legii din 1977 privind clauzele contractuale abuzive.

16. Cumpărătorul este responsabil pentru păstrarea și depozitarea în condiții de siguranță sau pentru daunele (cu toate acestea cauzate) sau furtul oricăror bunuri și plante sau materiale (inclusiv instrumentele utilizate în erectie) din momentul in care astfel de articole sunt livrate pe site si fara a aduce atingere faptului ca proprietatea si bunurile etc. nu ar fi putut trece la cumparator.

17. Bunurile vor rămâne proprietatea noastră unică și absolută în calitate de proprietari legali și echitabili până în momentul în care cumpărătorul ne-a plătit prețul convenit împreună cu prețul integral al oricăror alte bunuri care fac obiectul oricărui alt contract. În scopul recuperării bunurilor noastre, putem intra în orice sediu în cazul în care sunt depozitate sau în cazul în care se consideră în mod rezonabil că sunt depozitate, orice transport și instalație, după cum este necesar, pentru a le reintra în posesie. Până la astfel de în timp ce cumpărătorul devine proprietarul bunurilor pe care le va depozita în spațiile sale separat de bunurile proprii sau de cele ale oricărei alte persoane și într-o mod, ceea ce le face ușor de identificat ca bunurile noastre. Cumpărătorul recunoaște că este în posesia bunurilor numai ca fiduciar pentru noi înșine până când va deveni proprietar.

18. În cazul oricărui litigiu în legătură cu contractul, ne rezervăm dreptul de a sesiza arbitrajul în fața unui singur arbitru care urmează să fie numit de comun acord.

19. Acceptarea livrării bunurilor este considerată o dovadă concludentă a acceptării de către cumpărători a acestor condiții.

(20) Nulitatea, ilegalitatea sau inaplicabilitatea oricărei prevederi a acestor condiții nu afectează celelalte condiții.

21. Aceste condiții și contractul vor fi supuse și interpretate în conformitate cu legislația engleză.