POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE & CONDIȚII DE VÂNZARE

POLITICA NOASTRĂ DE CONFIDENȚIALITATE ȘI CONFORMITATEA GDPR

GDPR a intrat în vigoare la 25 mai 2018. Mantech Machinery au finalizat acum o revizuire completă și a actualizat politica noastră de confidențialitate în ceea ce privește GDPR.

TE AFECTEAZĂ ASTA?

Dacă nu doriți să primiți comunicare de la Mantech Machinery prin e-mail sau alte metode de marketing, vă rugăm să contactați admin@mantechmachinery.com sau puteți apăsa butonul de dezabonare de pe oricare dintre literatura de e-mail mantech Machinery de marketing.

Dacă încă mai doriți să primiți e-mailurile și comunicarea Mantech Machinery, nu trebuie să faceți nimic.

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați prin e-mail sales@mantechmachinery.com sau sunând la 0121 541 1444.

Vă rugăm să consultați mai jos notificarea de confidențialitate actualizată a Mantech Machinery, inclusiv conformitatea noastră cu GDPR.

DATE CU CARACTER PERSONAL

În temeiul Regulamentului general al UE privind protecția datelor (RGPD), datele cu caracter personal sunt definite astfel:
"orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este una care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai mulți factori specifici fizicului; identitatea fiziologică, genetică, mentală, economică, culturală sau socială a acelei persoane fizice".

UTILIZĂM INFORMAȚIILE DVS.

Această notificare de confidențialitate vă spune noi, Mantech Machinery, vom colecta și utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal.

DE CE ARE NEVOIE MANTECH MACHINERY SĂ COLECTEZE ȘI SĂ STOCHEZE DATE CU CARACTER PERSONAL?

Pentru a vă oferi un serviciu, trebuie să colectăm date cu caracter personal pentru a ne permite să gestionăm în mod eficient lanțurile de aprovizionare în numele clienților noștri.
În orice caz, ne angajăm să ne asigurăm că informațiile pe care le colectăm și le utilizăm sunt adecvate în acest scop și nu constituie o încălcare a confidențialității dvs.

MANTECH MACHINERY VA PARTAJA DATELE MELE PERSONALE CU ALTCINEVA?

Este posibil să transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal către furnizori terți de servicii contractați către Mantech Machinery în cursul relațiilor cu dumneavoastră.
 
Orice terță parte cu care vă putem partaja datele sunt obligate să păstreze detaliile dumneavoastră în siguranță și să le utilizeze doar pentru a îndeplini serviciul pe care vi-l furnizează în numele nostru.
 
Atunci când nu mai au nevoie de datele dumneavoastră pentru a îndeplini acest serviciu, ei vor dispune de detalii în conformitate cu procedurile Mantech Machinery. Dacă dorim să transmitem datele dumneavoastră personale sensibile către o terță parte, vom face acest lucru numai după ce am obținut consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care ni se solicită din punct de vedere legal să facem altfel.
 

VA FOLOSI MANTECH MACHINERY DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE COLECTEAZĂ DESPRE MINE?

Mantech Machinery va prelucra (colecta, stoca și utiliza) informațiile pe care le furnizați într-un mod compatibil cu Regulamentul general al UE privind protecția datelor (GDPR).
 
Ne vom strădui să vă păstrăm informațiile exacte și actualizate și să nu le păstrăm mai mult decât este necesar.
 
Mantech Machinery trebuie să păstreze informațiiîn conformitate cu legea, ar fi informațiile necesare pentru impozitul pe venit și audit. Cât timp ar trebui păstrate anumite tipuri de date cu caracter personal poate fi, de asemenea, reglementată de cerințe specifice din sectorul întreprinderilor și de practici convenite.
 
Datele cu caracter personal pot fi păstrate în plus față de aceste perioade, în funcție de nevoile individuale ale întreprinderilor.

ÎN CE CONDIȚII MĂ VA CONTACTA MAȘINILE MANTECH?

Scopul nostru nu este de a fi intruziv, și ne angajăm să nu punem întrebări irelevante sau inutile.
 
În plus, informațiile pe care le furnizați vor face obiectul unor măsuri și proceduri riguroase pentru a reduce la minimum riscul de acces sau divulgare neautorizată.

POT AFLA DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE ORGANIZAȚIA LE DEȚINE DESPRE MINE?

Mantech Machinery, la cererea dumneavoastră, poate confirma ce informații deținem despre dumneavoastră și sunt procesate.
 
Dacă Mantech Machinery deține date cu caracter personal despre dumneavoastră, puteți solicita următoarele informații:
 • Identitatea și datele de contact ale persoanei sau organizației care a determinat și de ce să vă prelucreze datele.
 • Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor.
 • Scopul prelucrării, precum și temeiul juridic pentru prelucrare.
 • În cazul în care prelucrarea se bazează pe interesele legitime ale Mantech Machinery sau ale unei terțe părți, informații despre aceste interese.
 • Categoriile de date cu caracter personal colectate, stocate și prelucrate.
 • Destinatarului (destinatarilor) sau categoriilor de destinatari cărora le sunt/vor fi divulgate datele.
 • Dacă intenționăm să transferăm datele cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională, informații despre modul în care ne asigurăm că acest lucru se realizează în siguranță. UE a aprobat trimiterea de date cu caracter personal către unele țări, deoarece acestea îndeplinesc un standard minim de protecție a datelor. În alte cazuri, ne vom asigura că există măsuri specifice pentru a vă asigura informațiile.
 • Cât timp vor fi stocate datele.
 • Detalii privind drepturile dumneavoastră de a corecta, șterge, restricționa sau obiecta la o astfel de procesare.
 • Informații despre dreptul dumneavoastră de a vă retrage consimțământul în orice moment.
 • să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere.
 • Dacă furnizarea de date cu caracter personal este o cerință legală sau contractuală sau o cerință necesară pentru încheierea unui contract, precum și dacă sunteți obligat să furnizați datele cu caracter personal și posibilele consecințe ale nefurnizării acestor date.
 • Sursa datelor cu caracter personal în cazul în care nu au fost colectate direct de la tine.
 • Orice detalii și informații privind luarea automată a deciziilor, ar fi crearea de profiluri, precum și orice informații semnificative despre logica implicată, precum și importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări.
 
Ce forme de ID va trebui să furnizez pentru a accesa acest lucru?
 
Mantech Machinery acceptă următoarele forme de identitate atunci când se solicită informații despre datele dumneavoastră cu caracter personal: pașaport, permis de conducere, certificat de naștere, factură de utilități (din ultimele 3 luni) etc.
 
Datele de contact ale Responsabilului pentru protecția datelor / Proprietarul GDPR: Oficiul pentru Protecția Datelor pentru Mașini Mantech este: Lee Moss, care poate fi contactat prin sales@mantechmachinery.com
 
 
Vă mulțumim pentru timpul pentru a citi acest anunț. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați Mantech Machinery la 0121 541 1444, sau, alternativ, e-mail sales@mantechmachinery.com

CONDITII DE VANZARE

MANTECH (MAREA BRITANIE) LTD

TERMENI & CONDITII DE VANZARE

 

(1) Orice modificare a acestor condiții în orice document al cumpărătorului nu este aplicabilă, cu excepția cazului în care este acceptată în mod expres în scris de către noi.

2. Toate cotațiile sunt supuse confirmării de către noi la primirea unei comenzi, iar mașinile din stoc sunt oferite sub rezerva nevândute atunci când comanda este primită.

3. Toate comenzile sunt acceptate numai:

a) în termenii și condițiile stabilite în prezentul acord.

b) însoțite de suficiente informații pentru a ne permite să procedăm imediat ordinul.

c) de o valoare a comenzii de 30,00 £.

4. Ne rezervăm dreptul de a refuza orice comandă.

5. Prețul cotat pentru bunuri poate fi modificat prin adăugiri în sus de către noi, în conformitate cu condițiile de piață la data livrării efective și cumpărătorul

trebuie să plătească o astfel de completare la prețul cotat. Fără a aduce atingere generalității celor de mai sus, condițiile de piață includ orice creștere a costului

muncă și/sau materiale, exploatare și/sau transport sau orice variație a cursului de schimb pentru echipamentele importate.

6. Toate cotațiile sunt strict nete în numerar în raport cu facturile, cu excepția cazului în care se prevede altfel. În cazul contractelor de export, plata integrală este datorată la prezentarea

documentele de expediere și facturile în Regatul Unit sau în cazul în care, din cauza actului sau omisiunii cumpărătorului, nu putem expedia mărfurile atunci când sunt gata,

prezentarea facturilor și notificarea din partea noastră că mărfurile sunt gata de expediere. Termenii pentru clienții aprobați ai Contului sunt net 30 de zile. Am

să ne înțelegem și să ne exercităm dreptul legal de a solicita dobânzi și despăgubiri pentru costurile de recuperare a datoriilor în temeiul legislației privind întârzierea

plătite în conformitate cu termenii de credit agreate.

7. Any date given for despatch of the goods is an estimate only, and no liability can be accepted for the consequences of any delay.

8. Cu excepția cazului în care instrucțiunile contrare sunt menționate în ordinea în care vom asigura transportul mărfurilor și livrarea la destinație menționată în comandă.

Mărfurile sunt citate ex-lucrări și taxele pentru transport și de asigurare vor fi adăugate la factură. Ambalarea este furnizată sub formă de împrumut și se va percepe o taxă pentru

ambalare excepția cazului în care a revenit la noi transportul plătit imediat după livrare. Pierderea sau deteriorarea tranzitului sau livrarea în lipsă trebuie notificate în termen de 3 zile de la

sau factura), în caz contrar cererile nu vor fi acceptate.

9. În cazul în care nu primim instrucțiuni de expediere în termen de 14 zile de la notificare a punerii în

asigurare și demurrage se face și se plătește de către cumpărător.

10. Toate specificațiile, desenele și indicațiile privind greutățile și dimensiunile prezentate cu cotații sunt aproximative, iar descrierile și ilustrațiile

conținute în cataloage, liste de prețuri și orice altă publicitate sunt destinate doar să prezinte o idee generală a bunurilor descrise în acestea și niciuna

dintre acestea fac parte din contract și nici nu sunt tratate ca reprezentând o reprezentare a aprovizionarii că vor fi livrate bunuri de acest tip.

11. (a) Modificarea bunurilor comandate înainte sau după livrare va fi efectuată de noi numai în termenii agreate de noi cu cumpărătorul, care va prevedea

plata tuturor sumelor care pot fi solicitate în mod rezonabil de către noi.

(b) Anularea oricărei comenzi va fi acceptată de noi doar în termenii agreate cu noi în scris. Acceptarea oricărei anulări se va face pe

discreționară și va include o taxă de anulare de cel puțin 10 % din comanda plasată.

12. În conformitate cu Health & Safety at Work Act 1974, toate mașinile trebuie să fie echipate cu o pază adecvată (la costuri suplimentare pentru cumpărător), cu excepția cazului în care

primi o notificare scrisă care să ateste că cumpărătorul își asumă întreaga responsabilitate pentru paza, astfel se prevede în lege.

13. (a) Garantăm că, la fabricarea de către noi a bunurilor, au fost utilizate doar cele mai bune lucrări de muncă și materiale. În cazul în care, în termen de 12 luni de la data

(sub rezerva folosirii numai în regim normal de schimbare unică) se constată orice defect cauzat de materiale defecte sau manoperă și nu

cauzate de uzură, daune în tranzit, accident, abuz sau neglijare, vom repara defecțiunea gratuit, fie prin reparație, fie la opțiunea noastră de către

înlocuirea unei piese sau a unei piese.

(b) Nu se oferă nicio garanție sau garanție cu privire la articolele și produsele de deproprietate furnizate de noi și nu de fabricarea noastră care sunt supuse numai

garanția sau garanția producătorului (dacă există) și cumpărătorul are dreptul la beneficiul garanției respective numai în măsura în care avem competența de a o transfera.

(c) Nu se oferă nicio garanție de garanție pe echipamentele utilizate, cu excepția cazului în care ne agreatîn mod expres.

(d) Orice garanție sau garanție disponibilă poate fi invalidată dacă mărfurile sunt instalate sau utilizate în mod necorespunzător sau într-un mediu nepotrivit.

14. Cu excepția celor menționate anterior, nu se condiționează sau nu se implică nici o garanție dată sau implicită cu privește durata de viață sau uzura bunurilor furnizate sau că acestea vor

obține orice cifre de performanță (cu excepția cazului în care aceste cifre sunt garantate de noi în scris) sau că acestea vor fi adecvate pentru orice scop special sau pentru utilizarea în conformitate cu

orice condiții specifice, în ciuda faptului că orice astfel de scop sau condiții pot fi cunoscute sau făcute cunoscute la noi.

15. (a) Cu excepția celor prevăzute în mod expres în aceste condiții, nu vom fi în nici un fel de răspundere cu privire la orice prejudiciu sau cheltuieli care decurg din

orice defect al mărfurilor și, în special ,,dar fără a aduce atingere generalității celor de mai sus), nu vom fi răspunzători pentru nicio daună sau

sau orice pierdere de profit sau orice răspundere față de terți suportate de cumpărător ca urmare a unor astfel de defecte.

(b) Cumpărătorul ne va despăgubi cu privire la orice răspundere, pierdere, creanță sau procedură care rezultă în temeiul unui statut sau al unui drept comun în

daunele materiale sau decesul sau rănirea oricărei persoane cauzate de sau prin utilizarea oricăror bunuri vândute de noi cumpărătorului, cu excepția cazului în care

decesul sau vătămarea corporală numai, astfel de deces sau vătămare se dovedește a fi fost cauzate de neglijența noastră sau cea a angajaților noștri.

(c) Nicio prevedere din prezentele Conditii nu se va aplica pentru a exclude sau limita orice raspundere care nu poate fi exclusa sau restrictionata in temeiul Legii privind clauzele contractuale abuzive

1977.

16. Cumpărătorul este responsabil pentru custodia în siguranță și depozitarea sau deteriorarea (indiferent de caz cauzată) sau furtul oricăror bunuri și plante sau materiale (inclusiv instrumentele utilizate în

ridicare) din momentul în care astfel de elemente sunt livrate la site-ul și în ciuda faptului că proprietatea și bunurile, etc nu poate fi trecut la cumpărător.

17. Bunurile vor rămâne proprietatea noastră unică și absolută în calitate de proprietari legali și echitabile până în momentul în care cumpărătorul ne-a plătit prețul convenit

împreună cu prețul integral al oricăror alte bunuri care fac obiectul oricărui alt contract. În scopul recuperării bunurilor noastre, putem intra în orice sediu

în cazul în care sunt depozitate sau în cazul în care se consideră în mod rezonabil că sunt depozitate, orice poate utiliza orice transport și instalație, după caz, pentru a le reintra în posesia lor. Până la astfel de

timp ca cumpărătorul devine proprietarul bunurilor pe care le va stoca la sediul său separat de bunurile sale sau cele ale oricărei alte persoane și într-o

mod, ceea ce le face ușor de identificat ca bunurile noastre. Cumpărătorul recunoaște că el este în posesia de bunuri numai ca un fiduciar pentru noi înșine

până când el va deveni proprietar.

18. În cazul oricărui litigiu în legătură cu contractul, ne rezervăm dreptul de a sesiza arbitrajul în fața unui singur arbitru care să fie desemnat de

acord reciproc.

(19) Acceptarea livrării mărfurilor este considerată o dovadă concludentă a acceptării de către cumpărători a acestor condiții.

20. Nulitatea, nelegalitatea sau inaplicabilitatea oricărei prevederi a acestor condiții nu afectează celelalte condiții.

21. Aceste condiții și contractul sunt supuse și interpretate în conformitate cu legislația engleză.